Проблеми на климатиците

В зависимост от целите за енергоспестяване и семейния бюджет, в магазините за климатици се купуват повече обикновени или инверторни, още от ранна есен. Но в много студените зимни дни се появяват някои сериозни проблеми със замръзването. Появява се лед по външното тяло.

Много голям проблем при всички климатици е ледът. Присъствието му много затруднява топлообмена, защото е много добър топлоизолатор. Получава се загуба на топлинна мощност, защото климатиците са проектирани да имат директен достъп до външния въздух - лед, прах и други замърсители, които са попаднали на топлообменика, намаляват дадения температурен контакт. Проблемът се самозацикля, защото климатици в тази ситуация изпаряват фреона. Вследствие на това ледът по топлообменника има същата температура и всичката влага във въздуха се полепва по него. При инверторните климатици тези загуби са нищожни. Загубите от компресора са много малки - при изпарение на фреона налягането му е много ниско и на компресора не му трябват особени усилия да компресира този фреон.

Удачен избор на климатици само с информация от интернет, за съжаление, трудно може да бъде направен. Най-оптималният вариант е да се потърси специалист от професионално ориентирана за монтаж на климатици фирма. За съжаление обаче, освен климатик, трябва и да се избере и фирма, която освен всичко друго, но и трябва да поеме отговорност за съвети и препоръки.

Какво правят и какво съдържат климатиците? Може би сте чували за инверторен климатик, обикновен климатик, или DC инверторен климатик. Тези имена идват в следствие вида на компресора. Един от най-важните агрегати в днешните климатици е компресорът, чиято цел е да повиши налягането на работния газ - фреона и да го движи през цялата система. Фреонът отговаря за начина на работа на електромотора, задвижващ бутало, перката или винта на компресора. Днес често се използва електрическа енергия за захранване на съвременните компресори на климатици, те съдържат електромотор за превръщане на електрическата енергия в налягане на работния газ.